1. Vietcombank

– Chủ tài khoản: Trần Thị Kim Cúc

– Số tài khoản: 0281000423207

– Chi nhánh: Bình Dương

 

3. Vietinbank

– Chủ tài khoản: Trần Thị Kim Cúc

– Số tài khoản: 10900.2608.069

– Chi nhánh: Bình Dương

 

5. Vietinbank

– Chủ tài khoản: Công ty TNHH TM DV XNK KIM QUANG HUY

– Số tài khoản: 11000.2674.320

– Chi nhánh: Bình Dương